C10:166


(Karta i fem delar
C10:164 hela överskriften
C10:165 Tibble och Malms Prästgårds skogsägor
C10:166 Senare tillfogad lapp med anteckningar
C10:167 Text Tibble

C10:168 Inägokarta Tibble)

(Överskrift:)
Oppunda härad

(Senare anteckningar på papperslapp)
        Tibble
VIII tunnland uträkni[n]g   1 35/56
IX                                           51/56
XII                                        17/112
     Äng
Numero 5                                4 ½
              6                              18 ½
Et åker stycke med gierdsle gård omkring wid
hemmanet B af 1 tunnland 28 kannland innehål, bör be-
teknas med IV: ty denna Numero finnes intet.
Numero VII. är intet på Chartan, men bör öfel
bort, den åkren wara betecknader med
som ligger nedan för VI: hwika får samma
innehåld. Numero X finnes intet.
En liten åcker lapp om 9 kannors innehåld
wid ängen Numero 4.
Emellan åker VI. och VIII: är et stycke med
ängs färg belagt, whar på står skrifwit
åckermarck kommer A till: innehåller
2 27/56 tunnland lärer uti skattläggningen upptagne
Tibble Nässet som finnes på Geographiska Chartan
bör med 16 Numereras

(Ännu senare anteckning:)
Sid 174 ... C10