C10:168


(Karta i fem delar
C10:164 överskrift
C10:165 Tibble och Malms Prästgårds skogsägor
C10:166 Senare tillfogad lapp med anteckningar
C10:167 Text Tibble

C10:168 Inägokarta Tibble

(Överskrift:)
Malm Sochn

(Text på kartbilden:)
Steensiön
Steenhulta egor stöta här in till
Fougelöö egor möta
Tibbleby
åkermarck kommer till A.
Stenig marck
Prästegårds egor

Alnar

(Senare text i nedre marginalen:)
Reviderad 1728 i September