C10:169

(Kartakt inskannad i två delar:
C10:169 här kan hela rubriken läsas
C10:170 Text och kartbild
)

(Överskrift:)
176                                      177
Oppunda härad    Malm Sochn