C10:172

(Överskrift:)
Oppunda härad

(Rubrik:)
Topographisk
    Carta
    vppå
Kaflinge skougs egor
Mätt och delinierat
Anno    1693
         af
    Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Walla egor
Prästegårds egor
Wråå
bronn stafwen
Heby egor
Leerboo     Sochn
Moo och sand marck med tall skoug tim- ber ibland
Kaflinge
Diulfors egor
Wyks egor
Kyrkhälla
Toleta egor
Sörbroo
Tolgarn lacus
Skälludden

Ahlnar