C10:173

(Flera kartakter över Lund by:
C10:173 skogskarta
C10:174 Hela överskriften
C10:175 Text och inägokarta
)

(Överskrift:)
Wingåker sokn

(Rubrik:)
Topographisk
    Cartha
    uppå
Lunda Bolbys
    egor
Anno 1691
    af
    Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Länääs Sochn
Nerj-kikje
Länääs Sochn
Spånga egor taga widh
Kåstad egor på denne sydan

Norr Ehrn
Ernbäck
Söderehrn
Stenigh marck med tall- graan och biörck-skoug
Timber ibland så och god betesmarck
Wrålångsiön
Heetorph
Rökerr
Nohlkerr
Soldatstuga
Skougstorp
Nytorp
Stora Lundbyskog
Lundatorp
Bäcketorp
Näästorp
Lunda by