C10:174

(Flera kartakter över Lunda by:
C10:173 skogskarta
C10:174 Hela överskriften
C10:175 Text och inägokarta
)

(Hela överskriften kan läsas här:)
Oppunda härad     Wingåker Sockn