C10:176

(Kartakt i tre delar.
C10:176 Överskrift
C10:177 Text och kartbild

C10:180 Skogs- och utmarkskarta)

(Överskrift:)
Oppunda härad        Wingåker Sochn