C10:180

(Överskrift:)
Oppunda härad

(Rubrik nere t.h.:)
    Topographisk
        Carta
        vppå
Skenääs och Bålseberga
vthmarck och skougs egor,
        mätte
Anno        1691
  af Erik Agner

Wyks ägor möta
Båssenberga
Bergh och steenmarck medh ung tall graan och biörckskough
Jgölsiön
Lastorp
Kerr af ahl graan och biörckskoug
Berg och sten marck med biörck och tallskoug
Hulla egor
Österåker Sochn
Båhlsiön
Tallskoug
Soldatstugan
Moo och stenmarck, god tall timberskough
Soldatstugan
Kolsnarn Lacus
Berg och moomarck med graan tall och biörckskoug
Tall gran och biorck skoug och god betes marck
Eedess egor
Soldattorp
Lång-äng
Biörcknäs
Sund
Skenääs
Skårsnääa
Wintergata
Wintergata
Skenäsbyen
Näset