C10:181

(Överskrift:)
Wingåker Sochn

Beetskaaf Cronohemman ½, består af vnderskrefne lägenheeter och willkor
                                                                                                Åker        Eng
                                                                                                tunnland  lass
1. Jembnflåt, medellmåttig starck graan och talljord 6
2. Sama slags jordemån                                    4 24/56
        10 28/56 tunnlandh : Men åhrligen                                 5 14/56

3. 1 4/7 Sydewald                  á 1 ½ lass       3 1/14
4. 3 3/14 tunnland sydewald á 1 ½               3 3/14
5. 3 1/14 tunnlandh tufwig hårdwald á 1      2 5/14
6. 7 3/7 tunnland Måsegången hårdwald á   1/4 1 6/7
7. 3 1/7 tunnland kerrwald    á 1                   3 1/7
8. 3 1/14 tunnland tufwig hårdwald á 3/4     2 14/56
9. 2 5/7 tunneland hårdwald á ½                  1 5/14                               17 13/56

10. Hage af stenig marck medh små graanskoug
    kan föda halfwa sommaren 4 kalfwar.
11. Afrögd och stenig marck kan föda 2 koor.

Ähr afgärda på Bonnerå egor och niuter små
fång och tarfskoug, sampt muhlbete på vthmarken.
Fiske af 4 winternotwarp, ett katzeståndh och
några mierdelägen, kan fångas mört och abbor på leeke
tyderne, sampt något gäddor iblandh.
Humblegård med rys inrättat till 200 stängers land.
    Åkren á 5 korn                 10 : 20 : -}
    3 ½ lass höö á 1/4 daler     2 : 20 : -}    13 : 18 : -  Sölfwermynt
   
humblegården och beete    - : 10 : - }

Mätt Anno 1694, jn januari af
            Erik Agner  

(Text på kartbilden:)
Lastorps hegnar
Lastorps- siön
Wyks egor möta
Stenig marck af små biörck och tallskog
Steenbacka
Beetskaf
Steenbackar och betesmarck
Diula egor
Malm Sochn

Schla1 Ulnarum

_______________________
1) Fel för Schala