C10:182

(Kartakt i två delar:
C10:182 Överskrift och text
C10:183 Kartbild
)

(Överskrift:)
Oppunda härad    Wingåker Sochn

Fräntorp, Frälsehemman 1, hwilkets halfpart wälborne fru
                Gunilla Gyllenstierna till Konglig Mayestät och Cronan
                emot dett halfwa Reducerade frälsehemmanet
                Geetskaf till ehrsättning vnderdånigst vpdrager
                Befinnes fölliande lägenheeter att jnnehafwa.
                                                                                Cronodelen        Frälsedelen   
                                                                                Åker        Eng    Åker     Eng
                                                                                tunnland  lass    tunnland  lass
1. Starck och höglandh lerjord sandblandat
    kring bakarna                                   7 8/56
2. Ahl och dyjord                                  16/56 
3. Högländ starck graan och eenjord 6 32/56
4. Samma jordemån                              46/56
5. högländh granjord                             12/56
        14 52/56 tunnland men årligen                        3 41/56            3 41/56

6. 8 tunnland kerrwald        á 2 lass        16
7. 1 1/7 tunnland hårdwald á ½              4/7
8. 5 4/7 tunnland Stenig hårdwald
            med biörckskog      á 1/8            39/56
9. 2 6/7 tunnland hårdwald á ½             1 3/7
10. 1 5/7 tunnland stenig hårdwald á 1/4  3/7
11. 5 2/7 tunnland Måsewald á 1/4        1 9/28
12. 3 6/7 tunnland kerr och måsewald á 1/4 1 13/14
13. 2 1/7 tunnland Måsewald med
                 tallskoug                 á ½         1 1/14
14. 4 1/7 tunnland kerrwald á 1 lass       4 1/7
15. 1 13/14 tunnland sydewald á 3         5 11/14
16. 1 1/7 tunnland hårdwald     á 2         2 2/3
17. 2 4/7 tunnland kerrwald      á 1        2 4/7
        38 13/28 lass, hwar af hal[f]parten                                19 13/56        19 13/56

18. Hage för 8 koor hela sommaren
19. 2 stycken små hagar för 1 koo tillhopa

Ähr afgerda på skattehemmanets Germinge egor och
har med bohlbyn nödtorfftig skough och godt beete
på vthmarcken
Fiskie vthi Germinge siön och Lillsiön för dess
landh och strand medh 8 stycken mierdelägen och 3
winter notewarp, fånges mört och abbor i leeketyden.
Humblegård af 800 stängers landh.

    Räntan effter skattläggnings Methoden
    på Cronones anpart. Nembligen
    Åkren á 5 ½ korn                8 : 15 : 12
    5 3/4 lass höö á 3/4 dahler  4 : 20 : -
    Humblegården                     - : 8 : -
    Muhlbete                             - : 4 : 12                 13 : 16 : - Sölfwermynt

    Mätt och vthrächnat Anno 1694 af
            Erik Agner