C10:183

(Kartakt i två delar:
C10:182 Överskrift och text
C10:183 Kartbild
)

(Text på kartbilden:)
Moomarck och tallskoug
Lillsiöön
Vtmarcken möter
Beg och moomarck med tallskoug
och marck med goda betes drogar ibland    bergen
Soldathemman
Utmarc- ken
Liung och hiortron måse med små tall och biörckskough
Berg och moomarck med tallskoug
Steenbacka och betesmarck
Germinge siön
Sänck linda
Steenbacka
Stenig wald
Stenig wald och små biörck skoug
Germinge engar möta
Biörckskogs kerr duger till eng

Swenska Alnar