C10:184

(Överskrift:)
Oppunda häradh        Wingåker Sochn

Wännewass Skattehemman 1, och Augment på Rusthåld, består af effter-
                    fölliande wilkor och lägenheeter.
                                                                                                    Åker        Eng
                                                                                                    tunnland  lass
1. Sandmylla af tall och biörckjord
2. Sand och moojord med röösand grund
3. Lerblandat talljord
4. Hwyt möilsandh1
        18 18/56 tunnlandh halfparten årligen                                9 9/56

D. 2 5/8 tunnelandh hårdwald á 2 lass              5 1/4
5. 3 tunnelandh moowald á 1 1/4 lass               3 3/4
6. 13/14 tunnland kerrwalld á 1 1/4 lass           1 4/7
7. 7 tunnlandh tranebärss måsewald á ½ lass    3 ½
8. 1 tunnlandh hårdwald á ½ lass                        ½
9. 1 3/7 tunnlandh kerrwald á 3/8 lass              15/28
10. 5 6/7 tunnlandh kerrwald á 2 lass               11 4/7
11. 6 tunnlandh tranebärssmåsewald á 1 ½ lass 9
12. 2 11/14 tunnlandh tranebärssmåsewald á ½ lass 1 11/28
13. 6 1/7 tunnlandh tranebärss masewald á 3/8 lass 2 ½
14. 2 tunnland Samma slags wald á 3/8 lass        3/4                                 40 9/28

L. Stenig marck med små tallskoug kan vn-
    derhålla 3 koor halfwa sommaren.
M. Stenig marck af små tall och biörck
    buskar, beete för 2 koor.
N. Sand och moo sampt liungwald, bete för 3
    koor halfwa sommaren.
O. Stenig marck af små ahl och biörck
    buskar kan vnderhålla 4 koor.

    Skougens beskaffenheet finnes på sine
    rätt ställen Annoterat i sielfwe
    Charthan.

    Oskattlagda dagswärckes torp vpptagne

Göransstorp Oskattlagd, jnnehafwer
XII. Steenbundin lätt ahl och talljord     1 3/8
XIII. lerblandat biörck och talljord        1 3/8
        2 3/4 tunnland årligen                                                1 3/8
16. 1 3/14 tunnlandh hårdwald á ½ lass   17/28
17. 11/14 tunnland hårdwald á 1/4 lass    11/56
15. 9/14 tunnland hårdhwald á 3/4 lass    ½
XIV. 5 ½ tunnlandhhårdhwald á ½ lass    5 ½
18. af berg marck nödtorfftigt bete för 2 kor

Torstenstorp Samma ledes oskattlagd
19. lerblandhat sandh och talljordh        36/56
20. Sandh och moojord                           44/56
         1 24/56 : men årligen                                                40/56
21. tall och moojord                                ½
22. 2 2/7 tunnland kerrwald á 1 ½ lass   3 3/7                                3 13/14

Fiskie 10 sommar notewarp och 4 katzestånd.
     fånges gäddor abbor och mörter på leekerar
Humblegård 600 stengers landh.
En lyten trää gård om 20 stängers land ieg sair
20 stycken appall och kerssbärsträn.

(Text på kartbilden:)
Kultorps egor möta
Swartåbroo
Här begynes en twiste plats med Hisse
Torstenstorp
Landzwägen    till    Julita    Sochn
Sand och moo-marck med ungh tallskough och ringa bete
Hisse
Pick kerr stafwen
Floda Sochn
Stenig marck med små tallskoug
Tyf måsen af slätmarck
Lilleng stafwen
Berg och steenmarck
Bergachtig marck med små tall graan och biörckskoug
Stenmarck af tall och biörckskog
Tufig pårswald godt bete
Jöranstorp
Staafudden
Häälswyken
Kerr
5 stena staf
Siöholms egor
Näsnarn lacus
Öhn

Mätt Anno 1690 af
    Erik Agner

_________________________
1) Fel för miölsandh?