C10:189

(Kartakt i tre delar
C10:187 Skogskarta
C10:188 Överskrift, text och en del av kartbilden
C10:189 Resten av kartbilden
)

(Överskrift från C10:188)
Oppunda härad        Wingåker Sochn

(Text på kartbilden:)
Hwiren Lacus
Steenmarck och biörckskough
Steenmarck och biörckskoug
Ormöön

Holman

Stenig och tufwig dock god beetes marck
Rysöön

Blåås-näs udde

Nothöön

Stenig moo- marck
Kalfhage för 3 kalfwar
Stenig moo marck
Barcksätter
moo och steenmarck
Graan och biörckskoug

Stenig moo och öhr marck med små eenbuskar
Moomarck
Stenmarck
Sluckstorp
Biälcken
Moomarck med tall och biörckskog
Graan och biorckskough
Boda Sundet
Stenmarck med graan biörck och tallskog
Moo och steen marck med små tallskogh
Näset
Moojord och tallskoug
Qwarngölets hagnar