C10:192

(Överskrift:)
Oppunda häradät        Wingåker Sochn

Baggehult Cronohemman 1/4, men af wälbemelte fruu jämpte före-
        gående sampt effter fölliande hemman och torp ifrån Konglig
        Mayestät och Cronan åter sig tillbytt emot sine gambla frälsehemman
        är wed mäth och ransakningen befunne af fölliande lägenheeter.
                                                                                            Åker        Eng
                                                                                            tunnland  Lass
20. Ahl och tallmylla med klappersteen        1 42/56
21. Ahl och talljord med sand och öhr           2 14/56
        4 tunnelandh, halfparten årligen                                  2
22. Kerr och måsewald                                     2 5/7
23. 2 13/14 tunnlandh kerrwald á 2 lass           5 6/7
24. 3 1/14 tunnlandh stenig hårdwald á 1 1/8 lass 2                          10 4/7
    Hage
25. Beståendes af stenig marck medh små biörck och tallbuskar
    Bete deruthi för 2 stycken koor. Humblegård 100 stenger         

Tranmoon Ny skattlagd hemman 1/8, vnder samma bythe begrepit
80. Tall och biörck leerjord steen bundin        1 14/56
81. Samma slags åkerjord med öhr kring backarna 1 28/56
        2 42/56 tunnlandh, Men årlige vtsädet                         1 21/56
82. Tranbärs måsewald                                11 ½
83. Samma slags wald                                   1 ½                                13
84. Beteshage med tranbärsmåsewald á
     3 koor beete.

Qwasstorp Oskattlagd uppå Barcksätters egor
74. Biörck och talljord
75. Samma slags jordemåhn
        1 42/56 tunnelandh : Men årligen                              42/56
76. Kerrwald                                            6
77. Sydewald                                           5
78. Kerr och måsewald                          2 1/4                                13 1/4

Kiältorp belägit på ofwanskrefne egor
66. Ahl och talljordh                             48/56
67. Ahl och talljordh                             39/56
        1 31/56 tunnland. årligt vtsäde                                  87/112
68. Kerr och dywald                               6 4/7
69. Sydewald                                          ½
70. Kerrwald                                          2 ½                                  9 4/7

71. Hage af stenig marck med små löfskoug
72. Af samma skoug och betes marck för 4
    stycken koor tillhopa

(Text på kartbilden, uppe t.v.:)
Steenbacka
Källtorp
Steenbacka
Steenbacka

(Uppe t.h.:)
Bäärliungswald med stenig marck och små biörckskough
Stenbacka
Baggehult
Berg och steenmarck
afrögd marck

(Nedre kartbilden:)
Qwasstorp
Steen backar
Berg och steenmarck
Steenig beetesmarck
Stenig beetes marck med små biörck skough
måse
måse
Tranmon
Steenbackar
Tranmogöhl

Scalan Swenska alnar

(Senare text i nedre marginalen t.h.:)
Reviderat 1740 uti Junii
månad och approberat