C10:193

(Överskrift:)
Oppunda härad        Wingåker Sochn

Erichstorp Gamalt Cronohemman 1/8, heller 1/4 ähr sammaledes genom byte
        Konglig Mayestät och Cronan ifrångångit till Wälborne fru
        Gunnilla Gyllenstierna, vnder Barcksätter sätegårdh
        och består af effterskrefne willkor och tillegor.
                                                                                                Åker        Eng
                                                                                                tunnland  lass
25. Ahl och talljord                2 28/56
26. Sammaledes                     1 44/56
27. Biörckleerjord                     28/56
28. grund biörckleerjordh         21/56
         5 5/56 tunnlandh Ähr årligen                                         2 31/56

29. 1 6/7 tunnland kerrwald á 2 ½ lass     3 3/14
30. 2 11/14 tunnland kerr och pårssliungwald
                   á 2 11/14 tunnland                 4 5/28
31. 5 ½ tunnland kerr och måsewald á 1 7/8   10 5/16
32. 14 3/14 tunnland hård och sydewald á 1 ½ lass 21 1/3                   39 1/3

     Hagar
{60. Af stenig beetesmarck, med ahl biörck och
{    små tallskough. Kan föda wed 3 koor
{61. Af berg och stenmarck med små biörckskoug
{    kan vnderhålla 2 koor.
62. Stenig tompt för 1 kalf föda halfwa sommaren
    Humblegård 100 stängers landh

Graantorp Oskattlagd uppå Barcksätters egor vnder
                ofwan bemelte byte.
98. Ahljord och sandmylla        33/56
99. Sandmylla och ahljord        19/56
100. Samma slags jordemån     12/56
        1 11/56 tunnlandh. Men årligen                                    67/112
101. Stenig wald med små grääs drogar ibland 3
102. Samma slags enges wald                           3                              6
103. Tompt af stenig beteswald, kan föda 1 kalf

 Sörtorp Ett nybygge på Barcksätters egor uptagit.
104. ahlmylla 14/56 tunneland hwaraf årligen                    7/56
105. Af stenig beteswald hwaruthi kan slåås                                    4

(Text på kartbilden:)
Steen backa
Erichstorp
Jämbn och mager movald
Steenbacka
Pårssliung wald med tall och biörckskog
Stenig marck och biörckskoug
Steenbacka och betesmarck
Söörtorp

Stenbackar och betesmarck
Steenbackar och betesmarck
Graantorp

Swenska Alnar

(Senare text i nedre marginalen t.h.:)
Reviderat 1740 och til uthräk-
ning godkiänd