C10:194

(Överskrift:)
Oppunda häradh    Wingåker Sochn

Dammen Oskattlagd på Barcksätters egor Cultiveradt.
                                                                                        Åker        Eng
                                                                                        tunnland  lass
86. Tall och biörckleerjord    1 28/56
87. Ahl och talljord                1 26/56
        2 54/56 tunnland Men åhrligen                              1 27/56
88. 3 1/7 tunnlandh sydewald á 1 1/4 lass         5 ½
89. 7 5/14 tunnland kerr och sydewald á 1 ½ lass 11                    16 ½
90. Beteshage af syde och ahlwald
    kan föda 2 koor halfwa sommaren

Kerrsätter Oskattlagd uppå samma egor uptagit
92. Ahl och talljordh
93. Samma slags jordh
        1 14/56 tunnlandh                                                    35/56

94. 2 11/14 tunnland mager hårdwald á 1/4    5/9
95. 4 5/7 tunnlandh moohårdwald á 1 lass   4 5/7
96. 4/7 tunnlandh sydewald á 1 ½                  6/7                          6

(Text på kartbilden:)
Dammen
Steenbacka och tallskoug

Steenbacka och god höö wext lykwähl
Kerrsätter
Stenbacke

Syslången Lacus
Stoorsiö engen
denne engh lyder till 4de föregåendhe
blad, och fins der Annoterat

Scala Vlnarum