C10:198

(Kartakt i två delar:
C10:198 Rubrik
C10:199 Text och kartbild
)

(Överskrift:)
Oppunda härad    Wingåker Sochn