C10:203

(Karta över Ekeby i flera delar
C10:203 Skogskarta
C10:204 Text Ekeby
C10:205 Del av rubrik
C10:206 Inägokarta
C10:208 Strökerret
)

(Överskrift:)
Leerbo Sochn

(Rubrik:)
Topographisk
    Carta
    uppå
Ekeby Bohlbys
Rättigheet och uthrymme
Mätt och affattat Anno 1691 af
    Erik Agnerj

(Text på kartbilden:)
Tibble egor
Mörckholmstafwen
Walla egor
Malm Sochn
Skylinge Sochn
Ströökerret
Båhlwedztorp
Siögetorp
Små ahl och grof graanskough, god be-tesmarck
Tyfwen
Fouglöö egor
Bergstafwen
Afbrend ung    furutimber    skough
Soldat- stugor
Åhsstafwen
Skrykdahlstafwen
Brantåsstafwen
Hielmsätter
Ekeby
Knutstad
Haga
Bohammar
Fouglo grop stafwen
Urnstafwen

Spetebysiön
Backa
Speteby egor möta

Scala vlnarum