C10:205

(Karta över Ekeby i flera delar
C10:203 Skogskarta
C10:204 Text Ekeby
C10:205 Del av rubrik
C10:206 Inägokarta

C10:208 Strökerret)

(Överskrift:)
Leerbo Sochn