C10:206

(Karta över Ekeby i flera delar
C10:203 Skogskarta
C10:204 Text Ekeby
C10:205 Del av rubrik
C10:206 Inägokarta
C10:208 Strökerret
)

(Överskrift från C10:205:)
Leerbo Sochn

(Text på kartbilden:)
Vthmarcken tager wid
Jälmsäters Knustads Bohambra Backas och Hagas intagor
Walla egor taga wid
Sylt-måsen
Knutstadhs    } Enges fiällar
Bohammar    }
Hagas            }
Holmsatters  }
mager wald    med    granskoug
hårdwalds backa af mager hårdwald
Ekeby
Åkermarck af biörck lerjordh

Scala Vlnarum