C10:208

(Denna karta hör även till Ekebys
kartor, se C10:203-C10:206
)

(Överskrift:)
Leerbo Sochn

(Text på kartbilden:)
Tibble egor
Utmarcken möter
Steenbackar
Hagas engh
Ströö kerret
Knutstad engh
Knutstas
Boohammars

Denne afrytning hörer till näst föregående bladh

Scala Vlnarum