C10:212

(Kartakt i två delar:
C10:211 Text
C10:212 Kartbild
)

(Överskrift:)
Leerbo Sochn

(Text på kartbilden:)
Scalan är alnar

Råcklunda egor möta
Fimpta egor taga wid
Hälle egor möta
Roopstugan
Liungmarck och tallskough
Norrtorp
Lombsiön
Måse
Swenstorp
Lasstorp
Moo och stenig marck med tallskough
Stenig marck med tallskough
Vlfnääset
Kesebroo
Rösena
Wacker och ungh timbeerskough    på denne parck
Skalluta berg och stenbacka
Kerr nys intagit duger till engh
Dageholm
Stenbacka
Moo marck
Speteby egor
Ahlskougs kerr
Wästerwägred egor
Gölmarck
Ek en och biörckskough
hage tall skog 3 koo
Grindstugan
Ekebacka
Österwägred egor
Långhalsen Lacus