C10:213

(Kartakt i tre delar
C10:213 Överskrift
C10:214 Text och kartbild

C10:215 Skogskarta Hedeby)

(Överskrift:)
Oppunda härad    Leerbo Sochn