C10:215

(Kartakt i tre delar
C10:213 Överskrift
C10:214 Text och kartbild

C10:215 Skogskarta Hedeby)

(Överskrift:)
Oppunda härad

(Rubrik:)
Topographisk
    Cartha
        aff
Hedeby Egor
Lyder till föregående blad.

(Text på kartbilden:)
Ringstafwen
Fuglöö egor
Leerbo Prästegårds egor denne sidan
Malm    Sochn
Soldatstugor
Fuglo quarnar
Tibble egor
Ung timberskoug    och stenig marck
Åsen
Hedeby
Stensbols jntagor
Sandmoo    och liunghmarck med småå gorr tall-skough
Wäg åth Malms kyrckia
Rätt platz
Kaflinge egor
Heebytorp
Wägh till Malm Sochn
Wägh till Betna Sochn
Wyks egor

Scala Vlnarum