C10:216

(Karta som hör ihop med fyra följande sidor:
C10:216 Skogs-och utmarkskarta Bårsta
C10:217
Text och inägokarta Abottnääs
C10:218 Bårstad by text och inägokarta
C10:219 oskattlagda torp under Bårsta text
C10:220 kartbild torpen
)

(Överskrift:)
Floda Sochn

(Rubrik:)
General Cartha
    uppå
Båhrstads skog och vtmarck samt hela dess
wilkor och beskaffenheet. Mätte och affattade Anno 1689
af
Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Ringstafwen
Ösiön
Ökna egor taga wid
Baninge egor
Grahn och biörckskog små timber der ibland
Bäckeskog
Stenig dock god betesmarck med små biörck och granskogh
Soldatstuga
Stafhälla
Heden
Brunwalla
Stenig marck med små graan biörckskoug
Munckboda
Hwynstugan
Bondökna och Berga egor
Baggetorp
Stenig marck med tall och granskog
Smestorp
quarn
Såg
Soldatstuga
Abotnääs
Bootorp
Sörlunda
Soldatstuga
Floda siöön
Lööt
Ökna
Bårstad
Ramsta egor

Scala Vlnarum