C10:219

(Kartakt i fem delar
C10:216 Skogs-och utmarkskarta Bårsta
C10:217
Text och inägokarta Abotnääs
C10:218 Bårstadby text och inägokarta
C10:219 oskattlagda torp under Bårsta text
C10:220 kartbild torpen
)

(Överskrift:)
Oppunda härad

Oskattlagde torp upptagne på Bårsta egor, bestå af vnderskrefne egor.

                                                                                            Åker        Eng
                                                                                            tunnland  lass
    Heeden          
18. tall och biörckjord            1 50/56
19. Löös ahljord                     1 44/56
         3 38/56 tunnlandh , hwaraf häfdas årligen                  1 47/56
20. Stenig sydewald á 2 lass                  4
21. 3 3/4 tunnlandh kerrwald á 2 lass    7 3/4
22. 2 tunnlandh kerr och måsewald á 1 lass 2                                    13 ½
    Hage   
23. Af stenig marck för 1 kalf halfwa sommaren.
Humblegård 80 stengers landh.

    Bäckeskogh
24. Tall och moojord sand och öhrblandat i bäg-
    ge gärderna till 3/4 tunnlandh. Men årligen halfparten    3/8
25. 2 tunnlandh kerrwald á 2 ½ lass                                                  5
26. En stenig tompt för 2 stycken fåår

    Munckeboda
12. Tall och biörckleerjord med små kappersteen1 1 24/56
13. Af samma jordemån                    1 16/56
        2 40/56 tunnlandh hwaraf åhrligen berächnas             1 20/56
14. 3 1/8 tunneland syde och moowald á 3 lass 6 3/8
15. ½ tunnland hårdwald á 2 lass      1
16. Nys intagen kerrengh                  2                                                9 3/8
    Hager
17. Af stenig marck med små tall biörck och asp
    skog, kan föda 4 koo.

    Hwynstugan A.
27. Biörckleerjordh                                2 3/56
28. Tall och biörckleerjordh                   2 2/56
        4 10/56 tunnlandh. Åhrlige bruket                              2 5/56
29. 7 ½ tunnland syde och en dehl
            moowald á 1 3/4 lass                 13 1/8 
30. 2 1/4 tunnlandh hårdwald á 1 lass    2 1/4                                   15 3/8
Humblegård nys lagder till 50 stengers landh.

    Jbidem B.
31. 31. Tall och biörckjord                    2 16/56
32. Samma jordemån                            2 12/56
        4 28/56 tunnlandh. Men årlige vtsädet                      2 14/56
33. 1 9/10 tunnland kerrwald á 3 lass    5 1/3
34. 6/7 tunnlandh skönwald á 3 lass     2 4/7
35. 1 ½ tunnlandh sydewald á 2 lass    3
36. 3 tunnland kerr och måsewald á 1 lass 3                                    13 9/10
    Hagen
27. Af stenig marck med små löfskoug, för 2 koor.
Humblegård    Om 70 stengers landh

    Desse Cartor höra till föregående twenne bladen

(Senare anteckning:)
Wid Chartans Reviderande be-
fans innehåldet för följande
Numrer således
Numero   20    =    2 11/32 Tunland
                21    =    4 1/32
                13    =    1 Tunland 12 1/4 kanna
                14    =    3 ½ Tunnland
                27    =    1 Tunland 54 1/4 kanna
                31    =    2               10 ½
                32    =    2                3 ½
                33    =    2
                35    =    1 51/56 Tunland
                36    =    3 31/56 Tunland

_________________________
1) Klappersteen