C10:220

(Kartakt i fem delar
C10:216 Skogs-och utmarkskarta Bårsta
C10:217
Text och inägokarta Abotnääs
C10:218 Bårstadby text och inägokarta
C10:219 oskattlagda torp under Bårsta text
C10:220 kartbild torpen
)

(Överskrift:)
Floda Sochn

(Text på kartbilden t.v.:)
Steenbacka
Heden
Steenbacka
Munckeboda
Steenbacka och    biörckskog
Brunsätters engen föregående 2dra bladet

(Text t.h., övre kartbilden:)
Hwynsugorna
Steen backa
Steen backa

Huru desse torp äre
Situerade wysar
General Chartan före-
gåend tredie bladh.

(Nedre kartan t.h.:)
Steenbacka
Bäckeskogh


Scala Ulnarum

Mätte Anno 1689
    af
Erik Agner

(Senare text i nedre marginalen:)
Reviderat och approberat
Anno 1730
Observationer vide in Charta1

__________________________
1) Här avses text vid revideringen på C10:219