C10:221

(Överskrift:)
Oppunda häradh

Fölliande små Cronehemman äre Anno 1690
mätte af extraordinarie landtmä-
taren Petter Vtter, men af mig
vndertecknat, effter begäran emot
tagne och renoverade, som hafwa
fölliande lägenheeter och wilkor.

Gamelmoa Cronohemman 1/8
_______________________________
                                                                                      Åker        Eng
                                                                                      tunnland  lass
1. Af sand och moojord 21/56 tunnland 
2. Lyka jord 22/56 tunnland     44/56
    Årlige vtsädet                                                            22/56
3. 3 3/7 tunnland Sydewald á 1 lass        3 3/7
4. 1 2/7 tunnland Måsewald á 1/8 lass    1/7
5. 2 13/14 tunnland stenig hårdwald á    3/8                                 4
    Hage
6. Af stenig marck, Numero 7 Måsen,
                               kunna föda 4 koor

Askerdalen Cronohemman 1/8, tillyka med
         Gamellmoa belägit på Allmenningen.
8. Sand och moojord 30/56 tunnland
    Dito sand och mojord Numero 9 24/56 tunnland
10. Sand och moojord 12/56 tunnland
    Men alls 1 10/56 tunnland årligen                             33/56
11. 1 5/2 tunnland Sydewald á 2 lass    3 3/7
12.        kerrwald                                    2 11/14
13. 2 4/7 tunnland sydewald á 3 lass    7 5/7                            13 13/14
    Hage
14. Af berg och stenig marck, kan föda 1 koo
    Humblegård 10 stengers landh
    Nödtorfftig fiskie till desse hemman i skogssiögar.
    God fång timber och löfskog sampt godt mulbete.

Picke Cronohemman 1/8 Vptagit på Ökna egor.
15. Skougs leerjord                        1 6/56
16. Samma åkerjord                       1 2/56
         2 8/56 tunnland årlige vtsädet                              1 4/56
17. 3 3/14 tunnland kerr och måsewald á ½ lass                        1 14/28
    Haar med Bolbyn god skoug till alle reqvisita,
    och mulbete.

(Text på kartbilden:)
Picke
Stenmarck och biörkskog
oduglig måse

Askerdalen

Ahlnar

Gamelmoa

Erik Agner