C10:222

(Samma karta som C10:223, men här med en uppvikt flik,
som döljer en bit av kartbilden
)