C10:223

(Kartakt i flera delar över sätegården Händelunda
C10:222 samma karta som C10:223, men med en uppvikt flik
C10:223 Skog och utmark
C10:224 Text och inägokarta Händelunda
C10:225 och C10:226 Torp och lägenheter på
Händelunda marker text och kartbild
)

(Överskrift:)
Wassbro Sochn

(Rubrik:)

General Carta
    uppå
Sätegrårdens Händelundas jnnom
Råå och Röör belägne skoug och vth-
marck, dess bolbys gränts och hwad mera
Nootabelt, Mätt Anno 1688
            Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Åhrstad egor
Hållklint stafwen
Sörtorp stafven
Skogen
Berg och stenig marck medh graan och biörckskoug
Elgmora egor möta
Wältorp
Wekla siöön
Norrstat
Holmen
Sand och moomarck medh med berg ibland,
af vng tall och små timberskog
Händelunda
Ökna egor
Dahl
Backa
Hult
Biörcka

Staf
Kerrtorp
Snagge-stad egor