C10:226

(Kartakt i flera delar över sätegården Händelunda
C10:222 samma karta som C10:223, men med en
              uppvikt flik utan text
C10:223 Skog och utmark
C10:224 Text och inägokarta Händelunda
C10:225 Lägenheter på Händelunda marker,
              text och kartbild

C10:226 fortsättning på lägenheter och torp)

(Överskrift:)
Oppunda härad
                                                                                    Åker          Eng    
                                                                                    tunnland    lass
                                        Transporterat                       14 26/56   97 9/16
    Norstaf
21. Sandmylla af tall och moojord          41/56
22. Sandh och moojord                           43/56
        84/56 tunnland årligt vtsäde halfparten               42/56
IV. tranebärs måsewald                                                                     2
27. Hage af moo och sandhmarck

    Skougstorp
23. Sandh och moojord                         1 37/56
24. Moo och jääsjord                            1 19/56
        3 tunnland Men åhrlige vtsädet                            1 ½
25. Moo och galljord                                4
26. Sydewald                                            2                                     6
    Hage
28. Af gallmark, kan föda 1 koo
                                    ________________________________________
Summa på hela den praetenderade Melliorationen    16 40/56    105 9/16 

Ofwan skrefne torp och lägenheeter äre belägne på Händelunda
egor, och niuter vthmarcken nödtorfftig skough och mulbete 

Anno 1688, Mätte af
Erik Agnerj

(Text på kartbilden:)
Skogstorp
Norrstaf

Scala Ulnarum

(Senare text i nedre marginalen:)
Reviderad 1728 i october Rt.