C10:228

(Kartakt i två delar
C10:228 Senare anteckningar på en papperslapp
C10:229 Text och kartbild
)

(Anteckningar från revideringen:)

Observation wid Chartan öfwer Östorp
och Lönborg belägne i Södermanland
Oppunda härad och Husby sochn

                Efter Charte Beskrifningen   Efter Observation
                  Åker    Tunland Capland    Tunland Capland
Numero 1.               3 36/56                       3        18
              2.               1 4/56                         1         9    
              3.               1 28/56                       1        30
              4.               3 28/56                       3         6
                    Äng
              5.               6 1/7                           6        20
              6.               1 ½                             1        22
              12.             3 2/7                           4         2

Reviderat åhr 1742 för jämförning skull emot 1729
åhrs skiede skattläggning öfwer Christopher
Gyllenstiernas Bytes hemman