C10:231

(Kartakt i två delar:
C10:231 Samma som C10:232 men med en flik
av kartan uppvikt
C10:232 Text och kartbild
)

(Text på den uppvikta fliken:)
Scala Ulnarum