C10:233

(Överskrift:)
Oppunda härad

(Rubrik, nedtill:)
Topographisk
    Carta
    uppå
Ramstad skogs-egor
fiskiewatn och Rågångar
Lydande till folio    : ähre mätte
    Anno    1694
            aff
    Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Årdala Sochn
Mälby egor
Wänstran
Ekeby egor möta
Wanster lydon
Måse
Gråsta egor på denne sidan
Skön timmerskough och god betesmarck
Måse
Råsiön
Soldatstugan
Tall och granskough
Skunen
Stoorberg stafwen
God betesmarck och tallskoug
Moomarck med tall och granskough
Stenmarck
Ramstad

Scala Ulnarum