C10:235

(Kartakt i två delar:
C10:235 Uppvikt flik som döljer del av kartbilden
        och senare notis vid revideringen
C10:236 Text och hela kartbilden
)

(Senare text i nedre marginalen t.h.:)
Reviderad in october 1735 för Sneckenbergska
bytets skuld, och observerat öfwer uträkningen