C10:239

(Kartakt i tre delar.
C10:238 Text Gråstad
C10:239 Kartbild
Gråstad
C10:240 Skogskarta Gråstad och Prästegård)

(Överskrift:)
Huuseby Sochn

(Text på kartbilden:)
Prästegårds egor möta
Jämbn marck
Prästegårdens Täppa
Ramstad egor
Steen backa
Gråstad
Prästegårds hage
Husseby gårds egor

Scala Ulnarum