C10:240

(Kartakt i tre delar.
C10:238 Text Gråstad
C10:239 Kartbild
Gråstad
C10:240 Skogskarta Gråstad och Prästegård)

(Rubrik:)
        Carta
        vppå
Gråstad och Prästegårds
    skougs egor
Lydande till föregående Bladh

(Text på kartbilden:)
Nänsterlyd stafwen
Stäringe egor
Ahrdala egor
Ram- stad egor
Twistig Parck med Stäringe
Röökerret
Moomarck med tall och biörck skough, betesmarck ibland
Kring detta kerr finns lägenheet till åker
Flaxen
Stenig marck med wacker tallskough och småt timer ibland
Wedasiön
Hellwetis kerret af graan biörck och tallskoug och
god betesmarck kan rödias till eng
Prästegårdens enskylte egor
Praestegårds siön
Skön tallskoug
Moo och steenmarck
Stenmarck med tallskoug
Rösiö mase af pårssliung-marck och små tallskoug
Röösiön
Göla
Stafholmen
Sundet
Hästmåsen Pårsliung med småå tallskoug
Steenmarck med ung tallskoug
Praestegården
Gråstad

Schala Vlnarum