C10:248

(Flera kartakter som hör ihop:
C10:248 Skogskarta Kuhlstad och Frännestad
C10:249 Frännestad anteckningar från 1779
C10:250 Frännestad text och kartbild
C10:251 Kuhlstad hela överskriften
C10:252
Kuhlstad text och kartbild + anteckningar från 1779)

(Överskrift:)
Helliestad Sochn

(Rubrik nedtill:)
General Charta
          på
Kuhlstad och Frännestadh
        egor
Angående deras skoug och uthmarcks
by skillnader och grantsle marckens beskaffen-
heeter et cetera
                            Mätt Anno 1695 af
                            Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Råckelstadh egor
Bärga egor
Grääslöten
Twistig skilnad mellan Frännesta och Kulstad
Små timberskog
Timberskog
Berg och stenmarck med tall timberskog
Wacker betes marck med små tall och graanskoug
Frännestads
Soldatstuga
Brymnelstorp
Kuhlstadh
Uthberga egor
Berg och moomarck med små timber
och betes marck der ibland
Kuhlstadh
Kuhlstatorp
Soldat torp
Frännestad
Näsby egor
Bågen

Denne Carthan hörer till fölliande
2:ne bladen

Alnar