C10:249

(Fler kartakter som hör ihop:
C10:248 Skogskarta Kuhlstad och Frännestad
C10:249 Frännestad anteckningar från 1779
C10:250 Frännestad text och kartbild
C10:251 Kuhlstad hela överskriften
C10:252
Kuhlstad text och kartbild + anteckningar från 1779)

(Samma text och kartbild som C10:250, men här med en senare
notis från 1779 på en uppvikt flik, som delvis döljer kartbilden:
)

År 1779 äro Frendesta Bys ägor
til uträckning pröfwade, och Jnnehållan
för Skatta Kronohemmanet, såsom i bytet
med General Gouvernören Herr grefwe Jacob Johan Hastfer
inbegrepit, befune den för nedan skrefna
number så som följer
                              Tunnor Kannor  helfften för
                                                          det bytta hemmanet
Numero 1                     7    30            3    31
              2                     7    6 1/14      3    19 1/8
              3                    13    31 ½       6    31 3/4
              10                   1     13            -    22 ½
              11                    7    18            3    25
              12                    6    23            3    11 ½
              13                    5    11            2    21 ½

Jnnehållen för de öfriga numrer äro lika
med beskrifningen
                                Gottfrid Jhn