C10:255

(Kartakt inskannad i två delar
C10:254 Senare text på invikt pappersbit som täcker för delar av texten
C10:255 Text och kartbild
)

(Överskrift:)
Helliestad Sochn

Kuhlstadtorp Cronohemman 1/4 Hans Excellence Herr Kongliga Rådet
                      gref Jacob Johan Hastfer sig tillbytt
                                                                                                     Åker        Eng
                                                                                                     tunnland  lass
39. Högländ grund starck graan och talljord    2 16/56
40. Jämbn lagom medellmåttig starck ahl och talljord 3 36/56
        5 52/56 tunnlandh. Men årligen                                            2 54/56
41. 6 ½ tunnland mäst släät hårdwald á 1 1/4 lass   8 1/8
42. 4 1/7 tunnland kerrwald á 1 lass                        4 3/7
43. 3 11/14 tunnland hårdwald á ½ lass                   1 25/28                     14 25/28
    Hagen
44. Af stenig marck med små biörck och tallskog,
    beete för 4 stycken koor.

    Fundamentet till Räntan är
    Åkren á 4 korn               4 :16 : 20 } 5 :24 : 20
    Höö 2 ½ lass                  1 : 8 : -    }

Brynnielstorp Oskattlagd på Kuhlstadh egor uptagit och Cultiverat
45. Starck graan och talljord                    1 36/56
46. Samma jordemån                                1 48/56
        3 28/56 tunnland Åhrlige bruket                                        1 40/56
47. 2 1/7 tunnland hårdwald á 1 lass        2 1/7     }
48. 3 5/7 tunnland hårdwald á 3/4 lass     2 11/14 }                                 4 13/14
    Hagar
49. Af moomarck mäst afrögd, kan föda 2 koor
50. Af små biörck och tallskoug, kan föda 1 koo

Desse äre belägne på Kuhlstadh egor, och hafwa nödtorfftig skoug och beete.

    Räntan här på skall läggias till Kulstad Räntan.
    Åkren á 4 korn         2 : 21 : -  }    3 : 24 : -
    1 3/4 lass höö á        1 : 3 : -    }

(Text på övre kartbilden)
Kulstatorp
Moo och stenig ler marck af biörck och tallskog
Stenbacke

(Nedre kartbilden:)
Brynnielstorp

alnar