C10:256

(Kartakter som hör ihop:
C10:256 utägor till Wybyholm
C10:257 Överskrift och text
till Wybyholm,samt senare text
C10:258 Kartbild Wybyholms kungsgård
)

(Överskrift:)
Åhrdala Sochn

(Text till kartbilden:)
Vthmarcken tager wid
     - " -         tager wid
Oppeby måse
Tall och granskough
Moomarck med tall och granskog
Berga egor
Vppeby åker och eng

Desse lägenheeter höra till Wyby holms Chartha

stenig dock god betesmarck
Engöön
Stenig marck med tallskough
Jnsiöön Bågens deel

Alnar