C10:258

(Kartakter som hör ihop:
C10:256 utägor till Wybyholm
C10:257 Överskrift och text
till Wybyholm,samt senare text
C10:258 Kartbild Wybyholms kungsgård
)

(Text på kartbilden:)
Brosätters egor
backa med biörck skoug
Engstugan
Näsby    egor    möta
Gnosunds egor
Grindstugan
Biörck backar
Moo och stenig marck med tall timberskoug, lytet bete
Kerrs Måsen av porsliung
Årdala kyrcka
Kockhem
Skalluta steenbackar af god små booskaps beete
Stenig marck med tall och graanskough
Bågen Lacus
Stenbackar
Stenmarck och tallskough
Broostugan
Oxebroo
Stenige leerjords backar
Steenbacka
Stenig betesmarck med tallskoug
Slät betesmarck
En deel af Jnsiöön Bågen
Wybyholm
gammall trägård
Stenig marck med gran och biörck skoug
Slääter hardwald
Diuurön
Tallholmen
Tallholmen
Härads Holmen

Alnar