C10:259

(Kartakt inskannad i två delar
C10:259 Hela överskriften och senare tillfogad text
C10:260 Text och kartbild
)

(Överskrift:)
Åhrdala Sochn        Willåtinge härad

(Senare text på höger sida:)
År 1779 är uträkningen pröf-
wad öfwer Näsby ägor, såsom in-
begrepen uti framlidne General Gouverneuren
hans höghet grefwe Hastfers byte med Konglig
Mayestät och Kronan, då Jnnehållan för
nedanskrefne Numrer befunnes som följer:

              1                 8. 29 
Numero 2                 3. 10
              4.                8. 13 ½
              5.                10. 29
              7.                9. 22                 
              8.                3. 24
              9.                6. -
              11.              8. 28
              XII.            51. 15
Jnnehållan för de öfriga Numrer
äro lika med Chartae Beskrifningen
            Gottfrid Jhn