C10:262

(Kartakt inskannad i två delar
C10:261 Överskrift, text och senare tillfogad text
C10:262 Kartbild
)

(Text på kartbilden:)
Åkermarck
Näsby egor
Utmarc-ken tager emot
Bergh och steenbackar med små gran och ehnskough
backa med små biörckskoug
Bergh
Steenbacka
Linda
Skiählby
Steenbacka

Åker marck
berg och små tall skog
Stenig beetesmarck med små biörck buskar
Små biörck tall och gran skoug god betesmarck
god betesmarck
Sand mylla och stenmarck
Små biörck tall och graan skog
Sanck kerr med ahl och wideskoug
Hassel graan och ekeskog
Meeswyken
Åkermarck med några gambla ekar
Afhuggin stenbacka
Bågen Lacus

Alnar