C10:263

(Kartakt i två delar:
C10:263 Senare text
C10:264 Text och kartbild
)

(Senare text på papperslapp på högra sidan:)
År 1779 är, för jämförning
skull emellan de med Konglig Mayestät
och Kronan sampt framledne Gene-
ral Gouverneuren hans höghet Grefwe Jacob
Johan Hastfer utbytta lägenheter,
Stora- och Lilla- Hökmora hem-
mans ägor til uträkning pröf-
wade, och jnnehållan för nedan-
skrefne Numrer befundne som
följer:
                                Tunnor kappar
Numero 26.              3.        6 3/8
              27.              5.        7 3/8
              28               1.        18 3/8
              29               7.        14 ½
              30               5.        18
              31               1.        1
              32               1.        22
              34               3.        2 1/8

    De öfrige Numrers Jnnehåll äro
    lika med Chartae Beskrifningen. 
                                Gottfrid Jhn 
    Likaledes Sågartorpet
Numero 38                3.    31 1/8
              40                -      15 1/4
              43               15.    12