C10:268

(Kartakt som hör ihop med några av de föregående kartakterna
till Wybyholm
)

(Överskrift:)
Åhrdala Sochn

Oskattlagda Torp på Wybyholms och
Åhrdala bys egor opptagne
                                                                                Åker        Eng
                                                                                tunnland  lass
Brostugan på Wybyholms egor
1. Sand och tätt länna                    1
2. Sammaledes                                1 8/56
        2 8/56 Tunnland men åhrligen                         1 4/56
3. 3 5/7 tunnland kerrwall á 1 ½ lass 5 4/7
4. 2 1/7 tunnland kerrwall á 1 lass     2 1/7                           7 5/7
    Nödtrofftigtigt fiskie Bågen. Hage för 2 koor 

Grindstugan på Årdala bys egor
1. Starck gran och leerjord               1 24/56
2. Samma jordemohn                       1 44/56
        3 12/56 tunnland men årligen                         1 34/56
3. 3 11/14 tunnland kerrwall á 1 lass   3 11/14
4. 1 ½ tunnland hårdwall á 1 lass        1 ½                           5 2/7

Engstuga på Årdala bys egor
1. Sandmylla och lättjord                  50/56
2. Sandmylla och lättjord                  1 20/56
        2 14/56 tunnland Åhrligen                              1 7/56
3. 4 tunnland kerrwall á 2 lass                                               8
4. Hage af mästedelen moojord för 1 kallf.

Kockhem på Årdala bys egor
{1. Sandmylla och lättjord              46/56
{2. Samma jordemåhn                  1 48/56 
        2 38/56 tunnland åhrlige vthsädet                    1 19/56
3. 3 3/4 tunnland kerrwall á 1 ½ lass   5 5/8
4. 2 ½ tunnland kerr och måsewall á 1 lass 2 ½                     8 1/8

(Text på övre kartbilden t.v.:)
Bågen Lacus
Broostugan'Tall och biörckskog
hage. Små biörck och tallskog
(Till höger:)
Grindstugan
Squackermåse

(Text på nedre kartbilden t.v.:)
Steenbacka
Kockhem
(Till höger:)
Engstugan

Steenbacka
Kåckhems eng