C10:271

(Kartakt inskannad i två delar
C10:270 En senare tillkommen anteckning döljer delvis texten
texten inte helt inskannad. kartbilden syns
C10:271 Skogskarta över Gnesundh och Mählby
)

(Överskrift:)
Willåtinge härad        Åhrdala Sochn

(Rubrik:)
General Chartor
    uppå
Gnesunds och Mählby skogs egor
Mätte Anno 1695, Af vnderteknat

(Text på vänstra kartbilden:)
Stävinge egor
Ramstadh egor
Symora egor
Granskog till gerdsell och stör så och wacke[r] biörckskogh
Wänstarsiön
Söder- by egor
Gran biörck och tallskough med timber ibland
Wänstran
Skön betesmarck med ahl biörck och graanskough
Graan och tallskough
Berg och stenmarck    med tallskog
Nykellengen
Berghmarck och tallskog
Sågstugan
Mählby
Bågen Lacus

Scala Vlnarum

(Text på högra kartbilden:)
Stenmarck med små biörckskoug
Bågen Lacus
Kiusham-mars egor
Finstad
Gnesund
Moo och ste[n]marck med ung tall och gran timberskough
Brosätters egor möta denne sydan
Leerwyk
Gran timber skough
Leerwyk engh
Knechtstugor
Åhrdala egor
Grindstugan

Erik Agner