C10:272

(Överskrift:)
Willåtinge härad

(Rubrik:)
    General
      Carta
        uppå
Skählby och Nääsby
skoughar och Dess wil-
kor och beskaffenheeter
Mätte Anno 1695 af
            Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Sannerby egor
Wybyholms egor
Berg och stenig marck med graan och biörck skoug
betesmarck ibland

Limsiön
Fiskiärtorp
Ökentorp
Nääsby
Bågen Lacus
Korshäll
Hallebroo egor
Muurmestartorp
Sågtorpet
Store Hokmora
Lilla Hökmora
Skiählby
Rackskallen
Fugelberg
God betesmarck
Stenig marck med små tall och biörck skoug
got beet iblandh
Matzlöten
Hökstugan
Buttorp
Herrgöte
Berg och stenig betesmarck med små gran och tallskog
Dahltorp
Staringe egor
Moomarck med ung timberskog
Små gran och tallskog
Symora egor
Holme

alnar