C10:273

(Överskrift:)

Swärta Sochn

Karby  {Cronohemman 1, förmedlat till ett halfft,
            {ähr Augment till Rusthållet Blackstad uthj
            {Bergshammar Sochn och underskreffne
            {willkor och lägenheeter.
                                                                               Åker       Eng
1. Högländt starck gran oh enjord    7
2. Samma slags jordemåhn               6
3. Starck gran och enjord                 5/56       
        13 5/56 tunland
    Det åhrliga vthsädet ähr halfpart                       6 61/112
4. 19 tunland mager hårdwall á ½ lass 9 ½
5. 4/7 tunland hårdwall á 1 lass        4/7                            10 1/14 

Detta hemman ähr belägit på
Swärta Sochne Allmenning hafwer
knap fångskoug till gierdzell stöör
och wedbrand, Mulbete nödtrofftigt.
Fiskie intet.
Humblegård 100 stänger.

Anno 1695
Mätt af
Erik Agnerj              

(Text på kartbilden:)
Utmarcken här omkring
Liungh marck med små tall och biörck
Små een och biörck skough
Swarta åå
Åkermarck
Utmar-ken
Karby
Åkermarck
Kalftompt

Scala Ulnarum