C10:275

(Kartakt i två delar:
C10:274 Text och kartbild
C10:275 Text som fortsätter från C10:274
)

(Text på lappen t.h.:)

Fiskie uthj Salltsiön, för Bysens land och strand
till 12 Notewarp hwardera gården, som och
höst och wåhr ..ännoth när giedderna upstiga på
ängierna. Jtem med legg och stöddie näth uthj
Sunden, kan fånga giäddor abbor syk yder mörter
och annan fisk, som uthj Salltsiön finnes siöth-
sättning uth på grunden i Ossbacka fiähln.

    Räntan på Bythes hemmanet C.
    Åkren á 5 korn            2    13
    6 ½ lass höö                6    16
    Fiskie kan sättas för    2    14
    Skoug och mulbete     -     15        11 : 26